Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

bakatson
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
bakatson
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viariseme riseme
bakatson
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viariseme riseme
bakatson
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viariseme riseme
bakatson
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty

May 19 2019

bakatson
1697 0508 500
bakatson
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
bakatson
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
bakatson
2054 b1ad

May 18 2019

bakatson
7135 ccfe 500
Reposted fromsavatage savatage viawiks wiks
bakatson
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
bakatson
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
bakatson
5042 4d0e
Reposted fromdobby dobby viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
bakatson
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawiks wiks

May 16 2019

bakatson
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
bakatson
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
9709 f8fe
Uwielbiam.. jak pistacje :))
Reposted fromwyczes wyczes viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
7681 cc02

May 15 2019

bakatson
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl