Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

bakatson
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaxannabelle xannabelle
bakatson
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaxannabelle xannabelle
bakatson
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxannabelle xannabelle
bakatson
5198 2d81
bakatson
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabecausefuckyou becausefuckyou
bakatson
9590 bede
Pokolenie Ikea Piotr C.
Reposted frompanikea panikea viaohhh ohhh
1935 b99c
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaohhh ohhh
bakatson
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viamslexi mslexi
bakatson
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaalmostlover almostlover
bakatson
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaalmostlover almostlover

March 22 2017

bakatson
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
bakatson
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
bakatson
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxannabelle xannabelle
bakatson
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viatereseek tereseek
bakatson
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 20 2017

bakatson
9877 2fde
bakatson
2901 19a7
Reposted fromcorvax corvax viablakablaka blakablaka
bakatson
1752 c910
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viablakablaka blakablaka
bakatson
3934 fcb0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viablakablaka blakablaka
bakatson
Reposted fromgreensky greensky viablakablaka blakablaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl