Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

bakatson
4920 9787 500
Reposted fromrol rol viamoth-into-flame moth-into-flame
bakatson
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazycienaspsuje zycienaspsuje

September 22 2017

po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
bakatson
2541 a2ca
7342 5095

Grooming

Reposted fromcat-gifs cat-gifs vianiee niee

September 18 2017

bakatson
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapoolun poolun
Don't play with my heart | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viapoolun poolun
bakatson
7347 ae6d
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
bakatson
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapoolun poolun
bakatson
4478 ff96
Reposted fromiminlove iminlove viapoolun poolun
bakatson
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
bakatson
5038 8a36 500
Reposted fromparanoiac paranoiac viapoolun poolun

September 14 2017

bakatson
bakatson
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
bakatson
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho viapoolun poolun
bakatson
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viapoolun poolun
bakatson
0704 1d48
Reposted fromfdsjkjko9rejkfedu fdsjkjko9rejkfedu viapoolun poolun
Reposted frommessedup messedup viapoolun poolun
bakatson
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viahumane humane
bakatson
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl