Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

bakatson
8650 2329
bakatson
2946 8d45
Przeżyjmy to jeszcze raz!
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl
bakatson
2963 5241 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl
bakatson
1434 955f 500
bakatson
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

July 14 2018

bakatson
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
bakatson
bakatson
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
bakatson
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
2202 3754 500
Reposted fromministerium ministerium viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
1962 581b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead

July 13 2018

bakatson

July 09 2018

bakatson
9244 6144 500

July 08 2018

bakatson
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viapoolun poolun
bakatson
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
bakatson
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson viaoutoflove outoflove

July 03 2018

bakatson
8906 f6aa
Reposted fromlosbananos losbananos viapoolun poolun

June 30 2018

bakatson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl