Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

bakatson
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawiks wiks
bakatson

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viawiks wiks
bakatson
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viawiks wiks
bakatson
2384 eb4a 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viawiks wiks
bakatson
Nic tak nie krzywdzi jak przypadkowe słowa dające nadzieję.
— ...
bakatson
Przyznaj, że nie wierzyłaś, że to mogło się udać. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłaś, nie angażowałaś się, nawet nie czułaś tego tak mocno. Nie dawałaś temu większych nadziei, jedynie marne szanse, resztki czegokolwiek. Aż w końcu uderzyło i to z jakim impetem. Ciągle jesteś w szoku, nie masz pojęcia, jak to mogło się stać. Nie dowierzasz, szczypiesz się czasami w ramię, żeby upewnić się, gdzie jesteś i kogo trzymasz za rękę. Nie żałujesz, nie cofnęłabyś czasu za żadne skarby, znalazłaś coś, na co długo czekałaś. Przyznaj to, ten człowiek znaczy dla Ciebie wszystko, jest całym światem, tlenem i nadzieją. Bez niego nie ma już nic. Nic nie istnieje i nic już nie będzie takie samo. Wpadłaś w jakąś sieć, pułapkę bez wyjścia, uwikłałaś się w tą miłość. To droga bez powrotu, już zawsze będziesz go mieć obok - jeśli nie namacalnie, to psychicznie już do końca będziesz żyć ze świadomością, że był kiedyś ktoś, kto stał się wszystkim i wszystko dla niego oddałaś.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 28 2017

bakatson
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews

June 26 2017

bakatson
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella - "Pamiętasz mnie?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaempathetic empathetic
bakatson
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viapoolun poolun
bakatson

June 19 2017

bakatson
Reposted frommayamar mayamar viastrzepy strzepy
bakatson
3496 4bfc
Reposted fromluzidertraeumer luzidertraeumer viastrzepy strzepy
bakatson
0463 cd3f
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viastrzepy strzepy
bakatson
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viatarczyn tarczyn
bakatson
4631 289c
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viastrzepy strzepy
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viastrzepy strzepy
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viastrzepy strzepy
bakatson
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakoloryzacja koloryzacja
bakatson
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl