Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

bakatson
3496 4bfc
Reposted fromluzidertraeumer luzidertraeumer viastrzepy strzepy
bakatson
0463 cd3f
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viastrzepy strzepy
bakatson
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viatarczyn tarczyn
bakatson
4631 289c
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viastrzepy strzepy
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viastrzepy strzepy
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viastrzepy strzepy
bakatson
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakoloryzacja koloryzacja
bakatson
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakoloryzacja koloryzacja

June 10 2017

bakatson
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy

June 07 2017

bakatson
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viahardbitch hardbitch

June 06 2017

bakatson
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
bakatson
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viakoloryzacja koloryzacja
bakatson
Reposted fromfungi fungi viapoolun poolun

June 04 2017

bakatson
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks
bakatson
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks
bakatson
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viakoloryzacja koloryzacja
bakatson
Żyjesz wbrew sobie przez co jesteś tylko gorszy dla nich.
— Kuban
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

June 02 2017

bakatson
Móc zerwać z kimś relację, nawet tę toksyczną, i powiedzieć "nie chcę już z tobą rozmawiać, nie chcę cię znać" to w sumie przywilej bo posiada się wtedy innych znajomych, przyjaciół. Wydaje mi się, że przecież żaden naprawdę samotny człowiek nie wypowie czegoś takiego, bo nie stać go na to. Bo może to jedyna bliska znajomość jakiej się dorobił. I nie widzi perspektywy na następne. Tacy samotnicy są podatni na emocjonalne szantaże.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
bakatson
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
bakatson
przygryza wargi w stylu "dzisiaj zatańczysz we mnie".
Reposted fromorchis orchis vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl