Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

bakatson
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
bakatson
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
9573 ddb7
problems of first world
Reposted frombecurious becurious viapoolun poolun

July 19 2017

bakatson
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaohhh ohhh

July 18 2017

bakatson
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

July 20 2017

bakatson
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
bakatson
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
9573 ddb7
problems of first world
Reposted frombecurious becurious viapoolun poolun

July 19 2017

bakatson
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaohhh ohhh

July 20 2017

bakatson
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
bakatson
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
9573 ddb7
problems of first world
Reposted frombecurious becurious viapoolun poolun
bakatson
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
bakatson
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
bakatson
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl