Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

bakatson
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
bakatson
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks
bakatson
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutoflove outoflove
bakatson
0550 0bb2
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
bakatson
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
bakatson
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
bakatson
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks
bakatson
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutoflove outoflove
bakatson
0550 0bb2
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
bakatson
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
bakatson
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks
bakatson
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutoflove outoflove
bakatson
0550 0bb2
bakatson
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
bakatson
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks
bakatson
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutoflove outoflove
bakatson
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
bakatson
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl