Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

bakatson
7892 fec9
Reposted frommartynkowa martynkowa viaawakened awakened
bakatson
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viaawakened awakened
bakatson
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
bakatson
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
bakatson
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun

February 06 2020

bakatson
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
bakatson
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaboli boli
bakatson
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaboli boli
bakatson
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli

February 02 2020

bakatson
bakatson
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastoryofmylife storyofmylife

January 31 2020

bakatson
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead

January 27 2020

bakatson
bakatson
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaboli boli
bakatson

Piotr Tokarz - Silent Soul

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
bakatson
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaszydera szydera

January 26 2020

bakatson

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

January 19 2020

bakatson
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione

January 15 2020

bakatson
Wybaczenie ma się w sercu, a nie na języku. Trzeba poczuć, że wybaczasz, a nie rzucić jednym pięknym słowem.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastoryofmylife storyofmylife
bakatson
2445 e738 500
Reposted fromYuei Yuei viastoryofmylife storyofmylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl